สปส. ยาต้านไวรัสเอดส์

abacavir

ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS เปลี่ยนบริษัทใหม่

ด้วยขณะนี้ยา ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS เปลี่ยนบริษัทใหม่เป็นของ บ.Atlanta จึงขอแจ้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามเอกสารแนบ โดยเริ่มจัดส่งถึงหน่วยบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

Raltegravir Tablets 400 mg 60's

หน่วยบริการสามารถเบิกยาต้านไวรัสเอดส์ รายการ Raltegravir Tablets 400 mg 60's ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกแบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Raltegravir () และจัดส่งเอกสารดังกล่าว ไปยังสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอรับการอนุมัติสิทธิ์ ที่หมายเลขโทรสาร 02-525-2496 และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-956-2502

ATAZANAVIR 200 MG 60 CAP

หน่วยบริการสามารถเบิกยาต้านไวรัสเอดส์รายการใหม่ ATAZANAVIR 200 MG 60 CAP ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถเพิ่มรายการยาได้จากเมนู FM3 (สปส.) > สร้างใบ FM3

ยาต้านไวรัสเอดส์ รายการใหม่ 5 รายการ

หน่วยบริการสามารถเบิกยาต้านไวรัสเอดส์ รายการใหม่ 5 รายการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถเพิ่มรายการยาได้จากเมนู FM3 (สปส) --> สร้างใบ FM3 แล้ว สร้างสูตรยาเพิ่มเติม

 1. TENOFOVIR 300 MG,EMTRICITABINE 200MG , EFAVIRENZ 600 MG TABLETS 30'S
 2. ABACAVIR TABLETS 300 MG 60'S TAB
 3. ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS 3x10'S
 4. RILPIVIRINE TABLETS 25 MG 30'S
 5. TENOFOVIR 300 MG - EMTRICITABINE 200 MG TABLETS 30'S
Norvir100

ยกเลิกการผลิต Ritonavir 100 mg Capsule (NORVIR)

ด้วย บ.แอ๊บบอตฯ ยกเลิกการผลิต Ritonavir 100 mg Capsule (NORVIR) ขนาดบรรจุ 84 capsules โดยผลิต Ritonavir 100 mg 84's (NORVIR) ขนาดบรรจุ 30 Tabs แทน องค์การเภสัชกรรมจึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

 1. ขอยกเลิกยารายการที่ 14 Ritonavir 100 mg 84's (NORVIR) โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
 2. เพิ่มรายการยาทดแทน คือ รายการที่ 31 RITONAVIR TABLETS 100 MG 30'S (NORVIR) หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 (สปส.)" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 3. รูปแบบเม็ดยาและลักษณะบรรจุภัณฑ์ใหม่ ()

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน VMI โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สำนักงานประกันสังคม ()

darunavir600mg

ปรับปรุงรายการยา

สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับปรุงรายการยาในโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ โดย

 1. ขอยกเลิกยารายการที่ 10 EFAVIRENZ 200 MG 90's และรายการที่ 28 DARUNAVIR 300 MG 120's โดยขอให้หน่วยบริการใช้ยาที่เบิกไปแล้วจนกว่าจะหมด
 2. เพิ่มรายการยาทดแทน จำนวน 2 รายการ คือ รายการที่ 29 EFAVIRENZ 200 MG 30 TAB และรายการที่ 30 DARUNAVIR 600 MG 60'S TAB หน่วยบริการสามารถปรับเพิ่มรายการยาได้ที่เมนู "FM3 (สปส.)" และเบิกยาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ()

Stavudine Capsules 15 mg 60's

สปส. ได้เพิ่มเติมรายการยา Stavudine Capsules 15 mg 60's /ขวด หน่วยบริการใดมีความประสงค์เพิ่มเติมรายการดังกล่าว สามารถเพิ่มรายการยานี้ได้โดยเข้าไปปรับ FM3

เอกสารคู่มือ FM3 และ บันทึก Inventory

เอกสารการปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยาและการคืนยา () และการบันทึก Inventory () ของโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.

efavirenz

รูปแบบของยา Efavirenz 600 mg.

เอกสารแจ้งรูปแบบของยา Efavirenz 600 mg. ที่กระจายในระบบ VMI ในระหว่างช่วงการเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิต องค์การเภสัชกรรมจึงขอแจ้งรูปแบบของยาทั้ง 2 แหล่ง ()

ยา Tenofovir Tablets 300 mg

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โครงการฯ ได้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง ยา Tenofovir Tablets 300 mg เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Matrix Labolatories LTD. (บริษัทผู้ผลิต) ลักษณะเป็นเม็ดเคลือบฟิล์ม สีฟ้า รูปกลมนูน ด้านหนึ่งมีตัวเลข 153 อีกด้านหนึ่งมีอักษร M

 • ดาวน์โหลดเอกสาร Certificate of Analysis ของยา Tenofovir Tablets 300 mg ()

เอกสารโครงการ

 • รายชื่อสถานพยาบาลในโครงการ ()
 • คู่มือการบริหารโครงการ ()
 • แบบฟอร์มคืนยา+/ปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา เฉพาะสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น (กรุณา Login เพื่อเรียกแบบฟอร์ม FM 3)
 • แบบฟอร์ม FM2 สูตรดื้อยา สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าโครงการใหม่ ()
 • แบบฟอร์มคืนยา+/ปรับเปลี่ยนประมาณการใช้ยา FM3 สูตรดื้อยา () (เฉพาะสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น)