อภ. ติดต่อหน่วยงานโครงการ

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน ติดต่อ

 • 02-203-8908
 • 02-203-8253

ปัญหาการจัดส่ง

ปัญหาการจัดส่ง ติดต่อ

 • กทม.และปริมณฑล
  • 02-203-8914-6
  • 02-203-8989
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • 02-203-8927-8
  • 02-203-8987
 • ภาคเหนือ, ภาคอิสาน, ภาคใต้
  • 02-203-8918
  • 02-203-8925-6
  • 02-203-8986

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหาอื่นๆ ติดต่อ

 • 1648