อภ. ติดต่อหน่วยงานโครงการ

ประสานงานและติดตามโครงการวัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • คุณเสาวณีย์: 02-203-8997
 • ภาคเหนือและภาคใต้
  • คุณวัชรี: 02-203-8989
 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ
  • คุณสุกัญญา: 02-203-8906
 • รับผิดชอบโครงการ
  • กองบริหารผลิตภัณฑ์: 02-203-8908-09 หรือ 02-203-8970

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน

ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน ติดต่อ

 • 02-203-8908
 • 02-203-8253

ปัญหาการจัดส่ง

ปัญหาการจัดส่ง ติดต่อ

 • กทม.และปริมณฑล
  • 02-203-8914-6
  • 02-203-8989
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก
  • 02-203-8927-8
  • 02-203-8987
 • ภาคเหนือ, ภาคอิสาน, ภาคใต้
  • 02-203-8918
  • 02-203-8925-6
  • 02-203-8986

ปัญหาอื่นๆ

ปัญหาอื่นๆ ติดต่อ

 • 1648