กรม คร. Tdap วัคซีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์

Tdap

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในโครงการนำร่อง Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ()

Tdap Manual

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ VMI วัคซีน Tdap สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ()