อภ. SMI

book-unsplash

คู่มือการใช้งานระบบบ SMI

  • คู่มือการใช้ระบบบันทึกแผนความต้องการยา ()

email

แจ้งยกเลิกการส่ง SMS

องค์การเภสัชกรรมเปลี่ยนการแจ้งเตือนผ่าน SMS มาใช้การแจ้งเตือนผ่าน Email หากท่านประสงค์รับข้อมูลแจ้งเตือน ท่านสามารถกรอก Email เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่เมนู Email Subscription