สปสช. EPI Routine

DTP-HB-Hib_Masu

คู่มือการเบิกวัคซีน Routine (ฉบับปรับปรุง ก.พ. 2564)

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเบิกวัคซีนเพิ่มเติม เป็นระบบ online และยกเลิกการเบิกวัคซีนเพิ่มเติมด้วยเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเบิกวัคซีน Routine ฉบับปรับปรุงได้ที่นี่ ()

EraPolio

แจ้งข้อมูลวัคซีน IPV

แจ้งข้อมูลวัคซีน IPV ยี่ห้อ EraPolio เริ่มจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 67 เป็นต้นไป

 1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ ()
 2. รหัส TMT : TPU-1298217, GPU-1298199
aP Vaccine

แจ้งเปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ์ DTP-HB-Hib

แจ้งเปลี่ยนขนาดบรรจุ DTP-HB-Hib เป็นชนิด Multiple dose (10 Doses/Vial) เริ่มจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค.67 เป็นต้นไป

 1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ ()
 2. รหัส TMT : TPU-1144920, GPU-1144912
aP Vaccine

แจ้งเปลี่ยนแปลงวัคซีน

MMR VACCINE (เด็ก 9 เดือน) SINGLE DOSE (EPI) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัคซีน รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัสยา ดังนี้

 1. สายพันธุ์ Jeryl Lynn ยี่ห้อ M-M-R II ()
 2. สายพันธุ์ L-zagreb ยี่ห้อ MMR VACCINE,LIVE (FREEZE-DRIED) ()
aP Vaccine

แจ้งข้อมูล aP Vaccine

 1. องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่ง Initial Stock ของ aP Vaccine ให้แก่หน่วยบริการตามยอดจัดสรรที่ได้รับโดยอัตโนมัติในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สามารถตรวจสอบจำนวน Initial stock และประมาณการจัดส่งได้จากไฟล์แนบนี้ ()
 2. หน่วยบริการเริ่มบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังรายการ aP Vaccine ในระบบพร้อมวัคซีนรายการอื่น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ตามรอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการ
 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ aP vaccine 1 dose/PFS
 4. สำหรับการจัดส่ง aP Vaccine จำนวนขั้นต่ำคือ 30 โดส กรณีมากกว่านี้จะจัดส่งตามจำนวนจริง
 5. หนังสือชี้แจงเรื่อง Lot aP Vaccine ()
JE Vaccine

แจ้งเปลี่ยนแปลงยี่ห้อวัคซีน

 1. Rota vaccine ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก Rotateq เป็น Rotarix ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัสยา ตามเอกสารแนบ ()
 2. J.E.VACCINE (LIVE -ATTENNATED) 1 DOSE/VIAL ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก CD. JEVAX เป็น THAIJEV SINGLE DOSE ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรหัสยา ()
  • หนังสือแจ้งรูปแบบการบันทึกรุ่นการผลิตวัคซีน (Lot Number) จากบริษัทผู้ผลิต ()
กรมควบคุมโรค

ข่าวจากกรมควบคุมโรค

แบบเบิกวัคซีนของหน่วยบริการ (แบบฟอร์ม ว. 3/1) ปี 2566 สำหรับหน่วยบริการวัคซีนใช้เบิกวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากคลังวัคซีนระดับอำเภอ (ฝ่ายเภสัชกรรม) ของ รพ.แม่ข่าย ()

email

แจ้งเปลี่ยนขนาดบรรจุ DTP-HB-Hib

แจ้งเปลี่ยนขนาดบรรจุ DTP-HB-Hib เป็นชนิด single dose (บริษัทเดิม) เริ่มจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค.65 เป็นต้นไป

 1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ ()
 2. รหัส TMT : TPU-1144880, GPU-1144867
email

แจ้งยกเลิกการส่ง SMS

องค์การเภสัชกรรมเปลี่ยนการแจ้งเตือนผ่าน SMS มาใช้การแจ้งเตือนผ่าน Email หากท่านประสงค์รับข้อมูลแจ้งเตือน ท่านสามารถกรอก Email เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ที่เมนู Email Subscription

annoucement

วิธีการเบิกวัคซีน JE เชื้อตาย

หน่วยบริการที่มีความจำเป็นต้องเบิกใช้ JE เชื้อตายในกลุ่มเป้าหมายบางราย สามารถเบิกพร้อมกับการเบิกรอบปกติในระบบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วัคซีนหมดอายุวันที่ 9 มิ.ย. 2566) และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกสลับกับ JE เชื้อเป็น ขอให้หน่วยบริการเบิก โดยระบุในช่องหมายเหตุ ดังนี้

"เบิก JE เชื้อตาย จำนวน x ขวด"

drug sorting

ประมาณการวันจัดส่ง Rabies Vaccine

ประมาณการวันจัดส่ง Rabies Vaccine จากยอดจัดสรรคงเหลือจากปีงบประมาณ 2563 คลิกที่นี่

rabies demand

แจ้งบันทึกความต้องการ Rabies Vaccine

หน่วยบริการสามารถบันทึกความต้องการ Rabies Vaccine ได้จากเมนู "บันทึกความต้องการ Rabies Vaccine" เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวัคซีนจากสปสช. ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • คู่มือบันทึกความต้องการ ()
 • แนวทางการจัดสรร Rabies Vaccine ()
rotateq

แจ้งข้อมูล Rota vaccine

องค์การเภสัชกรรมขอแจ้งเปลี่ยนแปลง Rota vaccine เป็น "RotaTeq" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดการดำเนินงาน และรหัสยา ตามเอกสารแนบ ()

DTP-HB-Hib_Masu

แจ้งข้อมูล DTP-HB-Hib

แจ้งข้อมูล DTP-HB-Hib บริษัทใหม่ที่เริ่มจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย.63 เป็นต้นไป

 1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ไฟล์) ()
 2. รหัส TMT : TPU-1133654, GPU-1133649
Rota

แจ้งข้อมูล Rota vaccine

ตามที่มีการบรรจุ Rota vaccine เข้าใน EPI Program ปีงบประมาณ 2563 นั้น องค์การเภสัชกรรม ขอเรียนแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่ง Initial stock ของ Rota vaccine ให้แก่หน่วยบริการตามยอดจัดสรรที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถตรวจสอบจำนวน Initial stock และประมาณการจัดส่งได้จาก file excel ()
 2. หน่วยบริการเริ่มบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังรายการ Rota vaccine ในระบบพร้อมวัคซีนรายการอื่น ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตามรอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการ
 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ Rota Vaccine 1 dose/PFS ()
DTP-HB-Hib

แจ้งข้อมูล DTP-HB-Hib

ตามที่มีการบรรจุวัคซีน DTP-HB-Hib เข้าใน EPI Program ปีงบประมาณ 2562 นั้น องค์การเภสัชกรรม ขอเรียนแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-Hib ()
 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์ DTP-HB-Hib 10 doses/vial ()
 3. องค์การเภสัชกรรมจะเริ่มจัดส่งวัคซีน DTP-HB-Hib ทดแทน วัคซีน DTP-HB ให้แก่คลังวัคซีนโรงพยาบาล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตามรอบการจัดส่งของแต่ละคลังวัคซีน หรือจนกว่าวัคซีน DTP-HB หมดสต๊อค

ขณะนี้เปิดระบบให้บันทึกเบิก Influenza

ขณะนี้เปิดระบบให้บันทึกเบิก Influenza สำหรับหญิงตั้งครรภ์แล้ว หน่วยบริการสามารถบันทึกเบิกได้ตามรอบการบันทึกเบิก EPI routine **โปรดบันทึก onhand เป็นศูนย์ในการเบิกรอบแรก** วัคซีนจะจัดส่งโดยบริษัทซิลลิค (คาดว่าเริ่มส่งในช่วงปลายพ.ค.เป็นต้นไป)

dTBio

วัคซีน dT เปลี่ยนบริษัทใหม่

ปีงบประมาณ 2561 วัคซีน dT เปลี่ยนบริษัทใหม่ เป็นของ บ.Biogenetech จึงขอแจ้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยบริการทราบตามเอกสารแนบ ()

ipv

วัคซีน IPV เปลี่ยนบริษัทใหม่

ด้วยขณะนี้วัคซีน IPV เปลี่ยนจาก บ. Biogenetech เป็น บ.Sanofi Pasteur จึงขอแจ้งรหัสยาและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามเอกสารแนบ ()

หนังสือแจ้งรูปแบบการบันทึกรุ่นการผลิตวัคซีน (Lot Number) จากบริษัทผู้ผลิต

 • บ.องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด - IMOJEV/THAIJEV ()
 • บ.GlaxoSmithKline - PRIORIX ()
opv

วัคซีน bivalent OPV เปลี่ยนบริษัทใหม่

เนื่องจากขณะนี้วัคซีน bivalent OPV เปลี่ยนบริษัทใหม่ เป็นของบ. PT.Bio Farma จึงขอแจ้งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้หน่วยบริการทราบตามเอกสารแนบ ()

รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก และ TMT code

รหัสมาตรฐานยา 24 หลัก และ TMT code วัคซีนในโครงการสปสช. ()

ipv

แจ้งการปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุของวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)

แจ้งการปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุของวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในโครงการ EPI Routine ปีงบประมาณ 2560

 • หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ()
 • หนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ()
 • GPO จะเริ่มจัดส่ง IPV Single dose ครั้งแรก ให้แก่คลังวัคซีนในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ตามรอบการจัดส่งของแต่ละคลังวัคซีน หรือจนกว่า IPV multiple dose จะหมด
 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ IPV ชนิด Single dose ของ บ.ไบโอจีนีเทค ()
hb

วัคซีน Hepatitis B เปลี่ยนบริษัทใหม่

ด้วยขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์วัคซีน Hepatitis B จาก บ.GPO-MBP เป็น บ.มาสุ ทั้งนี้ ขนาดบรรจุเป็น 2 dosed เด็ก ต่อขวดเช่นเดิม จึงขอแจ้งรายละเอียดตามเอกสารแนบ ()

เอกสารแจ้งแนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนชนิด JE vaccine จากกรมควบคุมโรค

 • หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 47 จังหวัด ()
 • หนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ()
 • แนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ JE ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (LAJE) สายพันธุ์ SA 14-14-2 ทั่วประเทศ ()
 • องค์การเภสัชกรรมจะเริ่มจัดส่งวัคซีน LAJE ครั้งแรก ให้แก่คลังวัคซีนโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ตามรอบการจัดส่งของแต่ละคลังวัคซีน หรือจนกว่าวัคซีนเชื้อตายจะหมด
b-opv

แนวทางการดำเนินงาน วัคซีน bivalent OPV (b-OPV)

ตามที่ได้มีการกำหนดให้หน่วยบริการเริ่มใช้วัคซีน bivalent OPV (b-OPV) ในวันที่ 29 เมษายน 2559 นั้น ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 • โดยให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังรายการ b-OPV พร้อมกับวัคซีนรายการอื่นที่ต้องการเบิกในรอบเดือนมีนาคม บันทึกเป็นศูนย์ในช่อง OPV เดิม (key zero onhand for OPV) และสามารถเริ่มบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 • องค์การเภสัชกรรม จะจัดส่งวัคซีน b-OPV ให้แก่หน่วยบริการในช่วงวันที่ 21 มีนาคม – 25 เมษายน 2559
 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์และข้อแตกต่างระหว่าง t-OPV และ b-OPV ()

การปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนในการกวาดล้างโรคโปลิโอ จาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนในการกวาดล้างโรคโปลิโอ จาก trivalent OPV เป็น bivalent OPV ขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การเบิกวัคซีนของหน่วยบริการในเดือนกุมภาพันธ์ เฉพาะรายการ trivalent OPV องค์การเภสัชกรรมจะจัดส่งให้หน่วยบริการในปริมาณเติมเต็ม 2 เท่าของค่า Maxlimit (หรือประมาณ 2 เท่าของ ROP) เพื่อให้มีวัคซีนใช้ได้เพียงพอสำหรับเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2559 กรณีวัคซีนไม่เพียงพอ หน่วยบริการสามารถเบิกเพิ่มระหว่างรอบได้ ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะหยุดส่งวัคซีน trivalent OPV ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ()

ปรับการให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด IPV

กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือหน่วยบริการ ปรับการให้บริการวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด IPV ()

IPV

การกระจายวัคซีน IPV

ตามที่มีการประกาศใช้วัคซีน IPV ร่วมกับวัคซีน OPV เพื่อปูพื้นให้เด็กกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโปลิโอทั้ง 3 ชนิด โดยเฉพาะชนิดที่ 2 โดยให้วัคซีน IPV 1 เข็ม เพิ่มเติมแก่เด็กเมื่ออายุ 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป นั้น องค์การเภสัชกรรมขอเรียนแจ้งข้อมูล ดังนี้

 1. เริ่มกระจายวัคซีน IPV รอบแรก แก่หน่วยบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกระจายตามยอดจัดสรรของกรมควบคุมโรค สาหรับรอบถัดไปหน่วยบริการสามารถคีย์เบิกได้เช่นเดียวกับวัคซีนรายการอื่น ()
 2. กรณีวัคซีนไม่เพียงพอสามารถเบิกเพิ่มเติมได้ โดยใช้ใบเบิกกรณีต้องการวัคซีนเพิ่มระหว่างรอบ (, )
 3. เมื่อหน่วยบริการใช้วัคซีน IPV ครบ 3 เดือนแล้ว ขอให้หน่วยบริการปรับ ROP เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้จริง ตามแบบฟอร์ม FM3 แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้วัคซีน (, )
 4. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ IPV ()
 5. หนังสือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน IPV ()
 6. เอกสารแจ้งแนวทางการดำเนินงานจากกรมควบคุมโรค - หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ()
  • หนังสือเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ()
  • โครงการกวาดล้างโรคโปลิโอ ()
  • แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนโปลิโอ ()
  • สรุปมาตรการกวาดล้างไวรัสโปลิโอ ()
 7. แนวทางการดำเนินการ กรณีนำวัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) แช่แข็ง ()
sanofi

วัคซีน MMR ได้เปลี่ยนจาก บ.GSK เป็น บ.Sanofi Pasteur

ด้วยขณะนี้วัคซีน MMR ได้เปลี่ยนจาก บ.GSK เป็น บ.Sanofi Pasteur จึงขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ()
 • มติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค : วัคซีน MMR ที่ผลิตโดย บ.Merck, GSK และ Sanofi Pasteur สามารถใช้แทนกันได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือน ()

opv

มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน 2 รายการ

เนื่องจากขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน 2 รายการได้แก่

 • dT เปลี่ยนจากของ บ.มาสุ เป็น บ.ไบโอวาลีส ()
 • OPV เปลี่ยนจากของ บ.GPO-MBP เป็น บ.ไบโอวาลีส ()

mmr

MMR ของบริษัท GSK ได้ขาดชั่วคราวและจัดส่งให้ได้ในปีหน้า

ตามที่ MMR ของบริษัท GSK ได้ขาดชั่วคราวและจัดส่งให้ได้ในปีหน้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยบริการ สปสช.จึงได้จัดหาวัคซีน MMR ของ MSD กระจายในระบบโดยเริ่มกระจายตั้งแต่ 6 ธ.ค. 56 นี้ จึงขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ()
 • มติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เกี่ยวกับการใช้ MMR ของ MSD ()

สปสช.แจ้งสถานการณ์วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน

สปสช.แจ้งสถานการณ์วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมันสายพันธุ์ Jerrilyn ชนิด Single dose สำหรับเด็ก 9 เดือนขาดคราว ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ธ.ค.56 โดย อภ. จะจ่ายวัคซีนที่มีรอบวันที่ 5-10 ก.ย.56 เป็นรอบสุดท้ายก่อนระงับการจ่าย และเริ่มจ่ายอีกครั้งวันที่ 5-10 ธ.ค.56 โดยจะจ่ายให้ในปริมาณเท่ากับการใช้ต่อเดือนรวมกับปริมาณที่ค้างจ่ายในช่วงขาดคราว ()

หนังสือชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาวัคซีนขาดจ่าย

หนังสือชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาวัคซีนขาดจ่าย ()

เอกสารชี้แจงการคำนวณปริมาณวัคซีนนักเรียน ปี 2556

เอกสารชี้แจงการคำนวณปริมาณวัคซีนนักเรียน ปี 2556 ()

ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารายหน่วยบริการ ปี 2556

ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารายหน่วยบริการ (ปรับปรุงล่าสุด) ปีงบประมาณ 2556 ()

ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารายหน่วยบริการ ปี 2556

ตารางสรุปยอดจัดสรรวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารายหน่วยบริการ (เฉพาะหน่วยงานราชการสังกัดสป.สธ.) ปีงบประมาณ 2556 ()

คู่มือการเบิกวัคซีนนักเรียน

คู่มือการเบิกวัคซีนนักเรียน ที่ปรับเปลี่ยนจากการบันทึกยอดคงเหลือเป็นบันทึกความต้องการ ()

หนังสือแจ้งการบรรจุวัคซีน MMR ชนิด Single Dose

หนังสือแจ้งการบรรจุวัคซีน MMR ชนิด Single Dose ()

โครงการเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบ

โปรดบันทึกยอดคงเหลือของวัคซีน dT Vaccine 10 doses/vial ในโครงการวัคซีน "EPI นักเรียนและรณรงค์" โดยใช้ username ที่ขึ้นต้นด้วย "E" แยกเป็นวัคซีนที่เหลือจากการรณรงค์นักเรียน และวัคซีนที่ใช้ใน Routine ตั้งแต่วันที่ 8-13 พ.ย. 2555 ทุกวัน เพื่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางกระจาย OPV ปี 2555

 • การเบิกจ่ายและประมาณการจำนวนวัคซีนที่ใช้ในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ()
 • ประมาณการวัคซีนโปลิโอที่ต้องใช้ในการรณรงค์ ()

JE

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ J.E. (วัคซีน เจ อี สายพันธุ์ Nakayama) ในระบบ VMI

 • หนังสือชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ J.E. ()
 • รูปถ่ายผลิตภัณฑ์วัคซีน สายพันธุ์ Nakayama ()
 • แสดงแหล่งข้อมูลอ้างอิง กรณีฉีดวัคซีนสลับกัน 2 สายพันธุ์ ()

ตามที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีน DTP-HB ขนาดบรรจุ 2 โด๊ส/ขวดได้แจ้งของขาดไม่มีกำหนด

ตามที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีน DTP-HB ขนาดบรรจุ 2 โด๊ส/ขวดได้แจ้งของขาดไม่มีกำหนด ทางองค์การเภสัชกรรมจึงขอส่งวัคซีน DTP-HB ขนาดบรรจุ 10 โด๊ส/ขวดทดแทน ตามเอกสารแนบดังนี้ ()

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่จะเริ่มกระจายตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 54

(เฉพาะหน่วยงานราชการสังกัดสป.สธ.) เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่จะเริ่มกระจายตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 54 (กรณีหากต้องการวัคซีนก่อนโปรดแจ้งผ่านแบบฟอร์มเบิกระหว่างรอบของสถานบริการ) รายชื่อสถานบริการ ชนิดและจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ()

JE

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน เจ อี สายพันธุ์ Nakayama ที่จะเริ่มกระจายตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 54

 • หนังสือแจ้งจากองค์การเภสัชกรรม ()
 • ตัวอย่างใบวิเคราะห์ และเอกสารประกอบการใช้วัคซีน ()
 • รูปภาพ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ()

เอกสารเกี่ยวกับวัคซีน J.E. 5 ml. (20 paedriatic doses)

 • เอกสารนำส่งวัคซีน J.E. 5 ml. (20 paedriatic doses) ()
 • เอกสารกำกับการใช้วัคซีน ()
 • รูปถ่ายกล่องบรรจุ ()

เอกสารชี้แจงจากกรมควบคุมโรค

เอกสารชี้แจงจากกรมควบคุมโรค เรื่องการใช้วัคซีน MMR Single Dose (เด็ก 9 เดือน) ()

การบันทึก Inventory ครั้งแรก

การบันทึก Inventory ครั้งแรก หน่วยบริการต้องบันทึกวัคซีนทุกรายการ และเลือกเฉพาะ Lot Number ที่มียอดคงเหลือ วัคซีนรายการใดไม่มียอดคงเหลือให้เลือก Zero Onhand