สปสช. ข้อเข่าเทียม

แบบฟอร์ม FM2

แบบฟอร์ม FM2 () ()

ข้อกำหนดในการเบิกใช้ข้อเข่าเทียม

ข้อกำหนดในการเบิกใช้ข้อเข่าเทียม

 1. จะใช้ได้แต่เฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิ UC เท่านั้น
 2. รายการของสินค้า(ข้อเข่า) จะมี 4 ชนิดให้เบิกใช้
  • NEXGEN KNEE FLEX-FIX, USA
  • NEXGEN KNEE LPS, ZIMMER, USA
  • PFC Sigma CS Modular tray,Johnson
  • PFC Sigma CR 150 Modular tray, Johnson
 3. สิทธิ UC ของผู้ป่วยแต่ละรายที่เบิกใช้จะคงไว้ 30 วัน นับตั้งแต่วันตรวจสอบสิทธิ ดังนั้นถ้าวัน Admit เกิน 30 วัน นับแต่วันตรวจสอบสิทธิ ท่านจะไม่สามารถบันทึกเพื่อเบิกใช้ข้อเข่าได้ ช่วยกรุณาเข้ามาบันทึกตรวจสอบสิทธิใหม่ให้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่บันทึกและวันที่ Admit
 4. กรณีที่ท่านไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กรุณา FAX ใบสั่งข้อเข่าให้องค์การเภสัชกรรม เบอร์ 02-3548861 คุณอำพล เพื่อดำเนินการนำใบสั่งเข้าระบบให้