สปสช. ถุงยางอนามัย

เปิดระบบการบันทึกความต้องการถุงยางอนามัย

ทาง สปสช.จะเปิดระบบการบันทึกความต้องการถุงยางอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 นี้ จึงขอแจ้งหน่วยบริการให้บันทึกความต้องการในระบบ VMI ก่อนปิดระบบในวันดังกล่าว เนื่องจากสปสช.จะจัดสรรถุงยางอนามัยให้กับหน่วยบริการที่บันทึกความต้องการเท่านั้น (เอกสารแนวทางการจัดสรรถุงยางอนามัย ปีงบประมาณ 2558 )

ยอดจัดสรรถุงยางอนามัยประจำปี 2556

ยอดจัดสรรถุงยางอนามัยประจำปี 2556 ()

ท่านที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password สำหรับเบิกถุงยางอนามัย ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมกำลังเร่งดำเนินการให้อยู่ หากหลังจากวันที่ 12 พ.ค.2554 ท่านยังไม่ได้รับ Username & Password พร้อมวิธีเข้าใช้งาน โปรดติดต่อคุณกัญญา วงษ์สุวรรณ โทร. 02-203-8909 ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม

เอกสารคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โครงการถุงยางอนามัย สปสช.

เอกสารคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โครงการถุงยางอนามัย สปสช. ()

กรณีหน่วยบริการต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

กรณีหน่วยบริการต้องการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ, ชื่อผู้รับของ, สถานที่ส่งของ ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งกลับให้องค์การเภสัชกรรม โทรสาร 02-3548854, 02-3548861, 02-2038909 หรือทางอีเมล์ที่ vmi@gpo.or.th