สธ. Covid-19

แจ้งขอปรับชุดข้อมูลการ Upload เพื่อลดปัญหา Timeout Error

ขอปรับชุดข้อมูลการ Upload เพื่อแก้ไขปัญหา Timeout Error โดยให้ตั้ง file ใหม่ทุกเดือน และเป็นข้อมูลรับ/จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผ่าน จนถึงวันปัจจุบัน เช่น

  • ส่งข้อมูลผู้ป่วย วันที่ 5 ม.ค. 65 ข้อมูลตั้งต้นตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 และเป็นยอดคงเหลือยกมาบรรทัดแรก
favir timeout
favir gpo

คู่มือการใช้งานระบบ

คู่มือการอัพโหลดการจ่ายยา Favipiravir ในระบบ VMI ()