สปสช. ติดต่อหน่วยงานโครงการ

วัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีน EPI วัคซีนนักเรียน และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • ติดต่อ ภญ.ปลางวไล เหล่าชัย
 • หมายเลข 032-332590 , 090-1975192
 • prangwalai.l@nhso.go.th

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน สปสช. เขตต่างๆ

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน สปสช. เขตต่างๆ ()

ยาต้านไวรัสเอดส์ สปสช.

DDC1 ยาต้านไวรัสเอดส์ สปสช.

 • ติดต่อ คุณอาทิตย์
 • มือถือ 02-141-4280
 • artit.p@nhso.go.th

ยา จ(2), จิตเวช, โคลพิโดรเกรล

ยา จ(2), จิตเวช, โคลพิโดรเกรล

 • ติดต่อ ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
 • มือถือ 085-487-5037
 • somruethai.s@nhso.go.th

ข้อเข่าเทียม และ ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด

ข้อเข่าเทียม (Knee) และ ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (Stent) สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ

 • ติดต่อ คุณรจิต แซ่หลิ่ม
 • โทร. 02-141-4080
 • มือถือ 080-812-5050
 • rajit.s@nhso.go.th
 • ติดต่อ คุณอรนุช ขันทะวงศ์
 • มือถือ 086-311-4128
 • ติดต่อ คุณอรพรรณ มณีเนตร
 • มือถือ 086-805-4561

ยากำพร้าและยาต้านพิษ

ยากำพร้าและยาต้านพิษ

 • ติดต่อ ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์
 • มือถือ 062-590-8716
 • kritchai.p@nhso.go.th