สปสช. ยา จ.2

เว็บไซต์ e-Claim

หน่วยบริการเบิกผ่าน e-Claim

โครงการ จ.2 เพิ่มเติมรายการยาใหม่

โครงการ จ.2 ได้เพิ่มเติมรายการยาใหม่จำนวน 1 รายการ คือ Letrozole 2.5mg tab. 3x10 's ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งเต้านม หน่วยบริการสามารถเบิกได้ตามแนวทางกำกับการใช้ยา จ.2 ผ่านระบบ e-Claim

แบบฟอร์ม FM2

แบบฟอร์ม FM2 ()