สปสช. น้ำยาล้างไต CAPD

คู่มือการบันทึก Urgent Form

คู่มือการบันทึก Urgent Form การเบิกน้ำยาล้างไต CAPD เบิกน้ำยาด่วน ในระบบ DMIS ()

แบบฟอร์ม FM แจ้งคืนน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง CAPD

แบบฟอร์ม FM แจ้งคืนน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง CAPD ()

หนังสือขอเชิญประชุม

หนังสือขอเชิญประชุมติดตามและประเมินผลการส่งมอบน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง CAPD ปี ๒๕๕๕ ()

คู่มือระบบบริหารรายการสั่งสินค้า (GPOOOS)

คู่มือระบบบริหารรายการสั่งสินค้า (GPOOOS) โครงการน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง CAPD ()

อภ.ได้พัฒนาปรับปรุงระบบ CAPD รูปแบบใหม่

อภ.ได้พัฒนาปรับปรุงระบบ CAPD รูปแบบใหม่ ท่านสามารถเข้าถึงระบบได้ที่ http://www.gpooos.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • แบบฟอร์มรายงานการพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ CAPD (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) และด้านการบริการส่งมอบ () ()
  • แบบฟอร์มรายงานการพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ EPO (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) และด้านการบริการส่งมอบ () ()
  • แบบฟอร์มการเบิกน้ำยาด่วนสำหรับผู้ป่วย/แก้ไขข้อมูลใน DMIS () ()
  • แบบฟอร์มการขอเบิกน้ำยา CAPD มากกว่า 124 ถุง : เดือนหรือ 248 ถุง : 2 เดือน () ()
  • แบบฟอร์มแผนการวางสาย TK ที่ต้องการเบิกเป็น buffer () ()