หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
  username  
password
       


 
   
» แบบฟอร์มขอ Username - Password เพื่อสิทธิ์การใช้งาน VMI หลายโครงการโดยใช้ Username เดียว (Single Sign-On)pdf [27 ส.ค.58]
» แบบฟอร์มขอปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้งาน ในระบบ VMI สำหรับผู้ที่มีการใช้ Single Sign-On อยู่แล้วpdf [27 ส.ค.58]
» วิธีการเข้าใช้งานระบบ VMI ในส่วนของ Single sign-on pdf [28 ต.ค. 56]
» แบบฟอร์มใบนำส่งยาและเวชภัณฑ์โครงการ VMI รูปแบบใหม่pdf [7 ธ.ค.55]
» แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ VMI ของหน่วยบริการpdf [25 ก.ค.55]
» เอกสารแจ้งและคู่มือ "ดาวน์โหลด COA" Excel [18 มิ.ย.55]
» ข้อมูลรหัสมาตรฐานยา 24 หลัก Excel [6 มิ.ย.54]
» วิธีตรวจสอบเบื้องต้นและแก้ไขปัญหา กรณี หน่วยบริการเข้าระบบ VMI ไม่ได้pdf [25 พ.ค.54]
» ขั้นตอนการติดตั้ง Add-on IE Tab สำหรับบราวเซอร์ Firefox และ ขั้นตอนการปรับแต่ง Add-on เพื่อใช้เข้าระบบ VMI-SMI pdf [13 ม.ค.53]
» หน่วยบริการในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. [17 ก.ค.52]
» ค้นหาหน่วยบริการทั่วประเทศ[17 ก.ค.52]
» วิธีคำนวณจุดสั่งซื้อ (ROP)(word |pdf )
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand