หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
  username  
password
       


 
   
» รายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน สปสช. เขตต่างๆ [Download]
» ยาต้านไวรัสเอดส์
   ติดต่อ ภญ.ณัฐพร ก้องสกุลไกร
   มือถือ 02-141-4280
   Email: artit.p@nhso.go.th

» ยา จ(2), จิตเวช, โคลพิโดรเกรล
   ติดต่อ ภญ.สมฤทัย สุพรรณกูล
   มือถือ 085-487-5037
   Email: somruethai.s@nhso.go.th

» ข้อเข่าเทียม (Knee) และ ขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือด (Stent)
   สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
   ติดต่อ คุณรจิต แซ่หลิ่ม
   โทร. 02-141-4080
   มือถือ 080-812-5050
   Email: rajit.s@nhso.go.th


   ติดต่อ คุณอรนุช ขันทะวงศ์
   มือถือ 086-311-4128

   ติดต่อ คุณอรพรรณ มณีเนตร
   มือถือ 086-805-4561

» ยากำพร้าและยาต้านพิษ
   ติดต่อ ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร์
   มือถือ 062-5908716
   Email: kritchai.p@nhso.go.th

» วัคซีน EPI และวัคซีนนักเรียน
   ติดต่อ คุณอรทัย สุวราณรักษ์
   มือถือ 084-3878052
   Email: orathai.s@nhso.go.th

» วัคซีนไข้หวัดใหญ่
   ติดต่อ คุณจารวี รัตนยศ
   มือถือ 084-438-1824
   Email: jarawee.r@nhso.go.th


 
» ติดต่อผ่านสปส.ของแต่ละเขต หรือ องค์การเภสัชกรรม คุณอำพล
   โทร. 02-203-8914
 
» FLU1 ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และ
โรคอุบัติใหม่
ติดต่อสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
   โทร. 02-590-3238

» NAPHA Extension ติดต่อผ่านผู้ประสานงานโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคของท่าน หรือเภสัชกรโครงการ
   โทร. 02-590-3211-2
   FAX. 02-590-3212
   pharmacist_nx@hotmail.com
 
» ปัญหาตัวระบบและการใช้งาน ติดต่อ
   02-203-8908, 02-203-8253

» ปัญหาการจัดส่ง ติดต่อ
   กทม.และปริมณฑล
     02-203-8914-6, 02-203-8989
   ภาคกลางและภาคตะวันออก
     02-203-8927-8, 02-203-8987
   ภาคเหนือ, ภาคอิสาน, ภาคใต้
     02-203-8918, 02-203-8925-6, 02-203-8986

» ปัญหาอื่นๆ ติดต่อ 1648
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand