หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
 
  username  
password
       


 
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
Rabies Vaccine
  ตารางสรุปยอดจัดส่งวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ารอบเดือน สิงหาคม 2562 ()
  วันที่ 16 ส.ค. 62  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาต้านไวรัสเอดส์
   ด้วยขณะนี้ยา ABACAVIR 600 MG , LAMIVUDINE 300 MG TABLETS เปลี่ยนบริษัทใหม่เป็นของ บ.Atlanta
  วันที่ 8 ต.ค. 61  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
NAPHA Extension
  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีการส่งยา 2 ช่องทาง(รายละเอียด)
  วันที่ 6 ก.พ.58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2563
   แบบฟอร์ม FM2/1 (FM2/1)
   แบบฟอร์มรายชื่อผู้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย (FormSign)
  วันที่ 4 ก.ย. 62  
  รายละเอียดโครงการ  
 
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand