หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Facebook GPOThailand Youtube GPOChannel
 
  username  
password
            
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
EPI Routine
   สปสช. ได้จัดหาวัคซีน MMR ของ MSD กระจายในระบบโดยเริ่มกระจายตั้งแต่ 6 ธ.ค. 56 นี้
  วันที่ 4 ธ.ค. 56  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาต้านไวรัสเอดส์
   หลักเกณฑ์การคืนยาโครงการ VMI สำนักงานประกันสังคม ()
  วันที่ 24 ม.ค. 56  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
FLU1
    สธ.ขอความร่วมมือบันทึกจำนวนคงคลัง และจำนวนการจ่าย Oseltamivir เริ่มภายใน 24 มี.ค.นี้ และขอให้บันทึกสัปดาห์ละครั้ง
  วันที่ 21 มี.ค. 57  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาทั่วไป
    คู่มือการบริหารโครงการ VMI ()
  วันที่ 26 ธ.ค. 56  
  รายละเอียดโครงการ  
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand