หน้าหลักองค์การเภสัชกรรม
หน้าหลักโครงการ VMI/SMI ส่งอีเมล์ถึง VMI@gpo.or.th Youtube GPOChannel
 
 
  username  
password
       


 
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
EPI2-วัคซีนนักเรียน
  หน่วยบริการสามารถบันทึกวัคซีนนักเรียนอื่นๆ ได้ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 15 ก.ย. 61 และขยายเวลาบันทึกวัคซีน HPV ถึง 30 พ.ค. 61
  วันที่ 15 มิ.ย. 61  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาต้านไวรัสเอดส์
   หน่วยบริการสามารถเบิกยาต้านไวรัสเอดส์ รายการใหม่ Raltegravir Tablets 400 mg 60's ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  วันที่ 4 ก.ค. 61  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
NAPHA Extension
  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีการส่งยา 2 ช่องทาง(รายละเอียด)
  วันที่ 6 ก.พ.58  
  รายละเอียดโครงการ  
 
  รายละเอียดโครงการ  
รายละเอียดโครงการ
ยาทั่วไป งบประมาณปี 2561
   แบบฟอร์ม FM2/1 (FM2/1)
   แบบฟอร์ม FM2/2 (FM2/2)
   แบบฟอร์ม FM2/3 (FM2/3)
  วันที่ 2 มิ.ย.60  
  รายละเอียดโครงการ  
 
E-Ordering
E-Commerce (Thai version)
Antidote และยากำพร้า

  75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648
สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Best resolution 1024x768 Px. Privacy Policy | Website Policy | Copyright © 2013 The Government Pharmaceutical Organization (GPO) Bangkok, Thailand